Kamatuudan nga Ampang it Ampu'ang Diyus nga Magpatantu Pasar it Kanya

Iaith: Tagbanwa

Version Information

Gwybodaeth Hawlfraint

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.