ฉบับอักษรโรมันใหม่

Iaith: Iu Mien

Version Information

พระคัมภีร์ฉบับนี้จัดทำโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย สนใจโปรดติดต่อ: tbs@thaibible.or.th

Gwybodaeth Hawlfraint

© 2007 Thailand Bible Society