Ɨ nyúucarij tɨ jájcua tɨ aꞌɨj́na áꞌxaj ɨ Tavástaraꞌ ɨ Jesús tɨ Cɨríistuꞌ pueꞌeen ajta Salmos

Iaith: Santa Teresa Cora

Version Information

Gwybodaeth Hawlfraint

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.