จี่วีดม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง

Iaith: Bisu

Version Information

Produced in cooperation with the Wycliffe Thai Foundation

Gwybodaeth Hawlfraint

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.