Ревизирано изднаие

Iaith: български

Version Information

Gwybodaeth Hawlfraint

© Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.