Chwilio ffurf

ปฐมกาล 1

หก​วัน​แห่ง​การ​ทรง​สร้าง​และ​วัน‍สะ‌บา‌โต

1ใน​ปฐม‍กาล พระ‍เจ้า​ทรง​เนร‌มิต‍สร้าง+ ​ฟ้า​และ​แผ่น‍ดิน 2แผ่น‍ดิน​ก็​ร้าง​และ​ว่าง‍เปล่า ความ​มืด​อยู่​เหนือ​น้ำ และ​พระ‍วิญ‌ญาณ​ของ​พระ‍เจ้า​ทรง​ปก​อยู่​เหนือ​น้ำ​นั้น+

3พระ‍เจ้า​ตรัส​ว่า “จง​เกิด​ความ​สว่าง”+ ความ​สว่าง​ก็​เกิด‍ขึ้น 4พระ‍เจ้า​ทรง​เห็น​ว่า​ความ​สว่าง​นั้น​ดี และ​ทรง​แยก​ความ​สว่าง​ออก​จาก​ความ​มืด 5พระ‍เจ้า​ทรง​เรียก​ความ​สว่าง​นั้น​ว่า วัน และ​ความ​มืด​นั้น​ว่า คืน มี​เวลา​เย็น​และ​เวลา​เช้า เป็น​วัน‍แรก

6พระ‍เจ้า​ตรัส​ว่า “จง​มี​ภาค‍พื้น​ใน​ระหว่าง​น้ำ แยก​น้ำ​ออก​จาก​กัน” 7พระ‍เจ้า​ทรง​สร้าง​ภาค‍พื้น​นั้น​ขึ้น แล้ว​ทรง​แยก​น้ำ​ที่​อยู่​ใต้​ภาค‍พื้น​ออก​จาก​น้ำ​ที่​อยู่​เหนือ​ภาค‍พื้น ก็​เป็น​ดัง‍นั้น 8พระ‍เจ้า​จึง​ทรง​เรียก​ภาค‍พื้น​นั้น​ว่า ฟ้า+ มี​เวลา​เย็น​และ​เวลา​เช้า เป็น​วัน‍ที่​สอง

9พระ‍เจ้า​ตรัส​ว่า “น้ำ​ที่​อยู่​ใต้​ฟ้า​จง​รวม​อยู่​ใน​ที่​เดียว‍กัน ที่​แห้ง​จง​ปรา‌กฏ​ขึ้น” ก็​เป็น​ดัง‍นั้น 10พระ‍เจ้า​จึง​ทรง​เรียก​ที่​แห้ง​นั้น​ว่า แผ่น‍ดิน และ​ที่​ซึ่ง​น้ำ​รวม‍กัน​นั้น​ว่า ทะเล พระ‍เจ้า​ทรง​เห็น​ว่า​ดี 11พระ‍เจ้า​ตรัส​ว่า “แผ่น‍ดิน​จง​เกิด​พืช คือ ธัญ‌พืช​ที่​ให้​เมล็ด และ​ต้น‍ไม้‍ผล​ที่​ออก‍ผล​ตาม​ชนิด​ของ​มัน และ​มี​เมล็ด​ใน​ผล​บน​แผ่น‍ดิน” และ​ก็​เป็น​ดัง‍นั้น 12แผ่น‍ดิน​ก็​เกิด​พืช คือ​ธัญ‌พืช​ที่​ให้​เมล็ด​ตาม​ชนิด​ของ​มัน และ​ต้น‍ไม้​ที่​ออก‍ผล​มี​เมล็ด​ใน​ผล​ตาม​ชนิด​ของ​มัน พระ‍เจ้า​ทรง​เห็น​ว่า​ดี 13มี​เวลา​เย็น​และ​เวลา​เช้า เป็น​วัน‍ที่​สาม

14พระ‍เจ้า​ตรัส​ว่า “จง​มี​ดวง‍สว่าง​ต่างๆ ของ​ภาค‍พื้น‍ฟ้า เพื่อ​แยก​วัน​ออก​จาก​คืน ให้​เป็น​หมาย‍กำ‌หนด​ฤดู วัน ปี 15และ​ให้​เป็น​ดวง‍สว่าง​ต่างๆ บน​ภาค‍พื้น‍ฟ้า เพื่อ​ส่อง‍สว่าง​เหนือ​แผ่น‍ดิน” ก็​เป็น​ดัง‍นั้น 16พระ‍เจ้า​ทรง​สร้าง​ดวง‍สว่าง​ขนาด​ใหญ่​ไว้​สอง​ดวง ให้​ดวง​ที่​ใหญ่​กว่า​ครอง​วัน ดวง​ที่​เล็ก​กว่า​ครอง​คืน พระ‍องค์​ทรง​สร้าง​ดวง‍ดาว​ต่างๆ ด้วย 17พระ‍เจ้า​ทรง​ตั้ง​ดวง‍สว่าง​เหล่า‍นี้​ไว้​บน​ภาค‍พื้น‍ฟ้า ให้​ส่อง‍สว่าง​เหนือ​แผ่น‍ดิน 18ให้​ครอง​วัน​และ​คืน และ​แยก​ความ​สว่าง​ออก​จาก​ความ​มืด พระ‍เจ้า​ทรง​เห็น​ว่า​ดี 19มี​เวลา​เย็น​และ​เวลา​เช้า เป็น​วัน‍ที่​สี่

20พระ‍เจ้า​ตรัส​ว่า “น้ำ​จง​อุดม​ด้วย​ฝูง‍สัตว์​ที่​มี​ชีวิต และ​ให้​นก​บิน​ไป​มา​ใน​ภาค‍พื้น‍ฟ้า​เหนือ​แผ่น‍ดิน” 21พระ‍เจ้า​ทรง​สร้าง​สัตว์​ทะเล​ขนาด​ใหญ่ และ​สัตว์​ที่​มี​ชีวิต​ทุก​ชนิด ซึ่ง​แหวก‍ว่าย​อยู่​ใน​น้ำ​เป็น​ฝูงๆ ตาม​ชนิด​ของ​มัน และ​สัตว์‍ปีก​ทุก​ชนิด​ตาม​ชนิด​ของ​มัน พระ‍เจ้า​ทรง​เห็น​ว่า​ดี 22พระ‍เจ้า​จึง​ทรง​อวย‍พร​สัตว์​เหล่า‍นั้น​ว่า “จง​มี​ลูก‍ดก​ทวี​มาก‍ขึ้น​จน​เต็ม​น้ำ​ใน​ทะเล และ​ให้​นก​ทวี​มาก​ขึ้น​บน​แผ่น‍ดิน‍โลก” 23มี​เวลา​เย็น​และ​เวลา​เช้า เป็น​วัน‍ที่​ห้า

24พระ‍เจ้า​ตรัส​ว่า “แผ่น‍ดิน​จง​เกิด​สัตว์​ที่​มี​ชีวิต​ตาม​ชนิด​ของ​มัน คือ​สัตว์‍ใช้‍งาน สัตว์‍เลื้อย‍คลาน และ​สัตว์‍ป่า​ตาม​ชนิด​ของ​มัน” ก็​เป็น​ดัง‍นั้น 25พระ‍เจ้า​ทรง​สร้าง​สัตว์‍ป่า​ตาม​ชนิด​ของ​มัน สัตว์‍ใช้‍งาน​ตาม​ชนิด​ของ​มัน และ​สัตว์​ต่างๆ ที่​เลื้อย‍คลาน​ทุก​ชนิด​บน​แผ่น‍ดิน​ตาม​ชนิด​ของ​มัน แล้ว​พระ‍เจ้า​ทรง​เห็น​ว่า​ดี

26แล้ว​พระ‍เจ้า​ตรัส​ว่า “ให้​เรา​สร้าง​มนุษย์​ตาม​ฉายา​ของ​เรา ตาม​อย่าง​ของ​เรา+ ให้​ครอบ‍ครอง​ฝูง‍ปลา​ใน​ทะเล ฝูง‍นก​ใน​ท้อง‍ฟ้า​และ​ฝูง‍สัตว์‍ใช้‍งาน ให้​ปก‍ครอง​แผ่น‍ดิน‍โลก​ทั้ง‍หมด และ​สัตว์‍เลื้อย‍คลาน​ทุก​ชนิด​บน​แผ่น‍ดิน​ทั้ง‍หมด” 27พระ‍เจ้า​จึง​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ขึ้น​ตาม​พระ‍ฉายา​ของ​พระ‍องค์ ตาม​พระ‍ฉายา​ของ​พระ‍เจ้า​นั้น พระ‍องค์​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ขึ้น และ​ทรง​สร้าง​ให้​เป็น​ชาย​และ​หญิง+

28พระ‍เจ้า​ทรง​อวย‍พร​พวก‍เขา+ ตรัส​กับ​พวก‍เขา​ว่า “จง​มี​ลูก‍ดก​ทวี​มาก‍ขึ้น​จน​เต็ม​แผ่น‍ดิน จง​มี​อำนาจ​เหนือ​แผ่น‍ดิน จง​ครอบ‍ครอง​ฝูง‍ปลา​ใน​ทะเล และ​ฝูง‍นก​ใน​ท้อง‍ฟ้า กับ​สัตว์​ที่​เคลื่อน‍ไหว​บน​แผ่น‍ดิน​ทั้ง‍หมด” 29พระ‍เจ้า​ตรัส​ว่า “ดู‍นี่ เรา​ให้​ธัญ‌พืช​ที่​มี​เมล็ด​ทุก​ชนิด ซึ่ง​มี​อยู่​ทั่ว‍พื้น‍แผ่น‍ดิน และ​ต้น‍ไม้‍ผล​ทุก​ชนิด​ที่​มี​เมล็ด​ใน​ผล​ของ​มัน​แก่​เจ้า เป็น​อาหาร​ของ​เจ้า 30ฝ่าย​สัตว์​ทั้ง‍หมด​บน​แผ่น‍ดิน นก​ทั้ง‍ปวง​บน​ท้อง‍ฟ้า​และ​สัตว์‍เลื้อย‍คลาน​ทั้ง‍หมด​บน​แผ่น‍ดิน คือ สิ่ง‍มี‍ชีวิต​ที่​มี​ลม‍หาย‍ใจ​นั้น เรา​ให้​พืช​เขียว‍สด​ทั้ง‍ปวง​เป็น​อาหาร” ก็​เป็น​ดัง‍นั้น 31พระ‍เจ้า​ทอด‍พระ‍เนตร​สิ่ง‍ทั้ง‍ปวง​ที่​พระ‍องค์​ทรง​สร้าง​ไว้ ดู‍สิ ทรง​เห็น​ว่า​ดี​ยิ่ง‍นัก มี​เวลา​เย็น​และ​เวลา​เช้า เป็น​วัน‍ที่​หก

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index